För snart ett och ett halvt år sedan förlorade Billy Mitchell alla sina officiella rekord i Donkey Kong och Pac-Man efter att det uppdagats att han tagit dem genom en emulator, inte på originalhårdvaran. Aja baja, så både rekordcommunityt Twin Galaxies och Guinness World Records som därmed strök alla hans prestationer.

I ett officiellt uttalande menade Mitchell att han visst nått de poäng som gjort honom känd men att bevis skulle ta lång tid att få fram. Och, för två veckor sedan, lämnade hans advokater in en officiell varning om att inte rekorden återtogs skulle de inleda en rättsprocess mot Twin Galaxies. De menade att administratörernas agerande grundar sig i dubbelmoral och att Mitchell utsatts för ärekränkning.

Twin Galaxies skräder inte orden i sitt officiella svar där det framgår tydligt att de inte har några som helst planer att återinföra Mitchells rekord.

Should Mr Mitchell make the ill-advised decision of bringing suit against Twin Galaxies for dematation (ärekränkning), please take notice that we will vigorously and aggressively defend ourselves. [...] Please advise Mr Mitchell to tread lightly, and choose wisely.