Daniel Ahmad från konsultfirman Niko Partners har upptäckt att Sony ansökt om patent för en funktion vid namn Playstation Assist, som beskrivs som ett hjälpsystem med artificiell intelligens. I ansökan säger man att information insamlad från olika spelares spelrundor kommer utgöra grunden för ett system där en spelare kan ställa en fråga och sedan få ett relevant svar levererat.

Man ger även exempel på frågor och kommandon, inklusive:

  • Jag behöver hjälp

  • Vad gör jag nu?

  • Missade jag något?

  • Närmaste hälsa

Bilder i patentsökningen antyder även att man ska kunna ha tjänsten öppen som en app på telefonen medan du spelar på en skärm, varpå den markerar t.ex. "health packs" på kartan direkt i spelet. I ett mer konkret exempel frågar man i The Elder Scrolls V: Skyrim var man kan hitta ett Steel Sword, varpå tjänsten berättar vid vilken level dessa börjar dyka upp samt vilka bestämda platser de alltid finns på.

Vad tror ni, kommer tjänsten finnas inbyggd i kommande Playstation 5 eller är det bara ytterligare ett märkligt patent för en produkt som aldrig kommer se dagens ljus?