Vi kollar in inledningen på urban fantasy-rollspelet där dina färdigheter för inre dialoger med dig själv. Disco Elysium har på förhand jämförts manusmässigt med giganten i sammanhanget – Planescape: Torment.

Videon visar strax över 30 minuter ren gameplay från inledningen av spelet, med kommentarer.

Mycket nöje.