Sättet att tjäna pengar på spel har förändrats rejält de senaste decennierna. Förr brukades reguljära spelsläpp följas av en eller ett par expansioner en tid efteråt. Men numera är istället lootlådor och mikrotransaktioner en del av vardagen, de återfinns i en betydande majoritet av dagens spel.

Tre forskare på University of York har publicerat en rapport vid namn "The changing face of desktop video game monetization", i vilken man undersökt affärsmodellerna hos de 463 största pc-spelen på Steam perioden 2010-2019. Mer konkret har man granskat förekomsten av kosmetiska mikrotransaktioner, lootlådor och pay to win-mikrotransaktioner.

Man konstaterar att de två första är mycket vanliga i dagens pc-spel: lootlådor finns i 70 procent av de undersökta spelen, och kosmetiska mikrotransaktioner i 80 procent. Båda ökade kraftigt (med ungefär 20 respektive 20 procent per år) under perioden 2012-2014, varpå de planat ut och sakta men stadigt fortsatt öka (med 2-3 procent per år).

Star Wars: Battlefront 2 blev utskällt för mikrotransaktioner och lootlådor, men var långtifrån det enda spelet med sånt 2017.

Pay to win-mikrotransaktioner är långt mindre vanligt: det finns i omkring 15 procent av spelen i dag, och där skedde en långsam ökning fram till 2015, varefter förekomsten väldigt sakta sjunkit.

Författarna betonar att rapporten lutar sig på ett begränsat urval av alla tillgängliga spel, och att resultaten därför inte måste spegla hela branschen.

Intressant är att varken lootlådor eller kosmetiska mikrotransaktioner tycks ha påverkats alls efter den hätska lootlådedebatten som eskalerade med Star Wars: Battlefront 2 hösten 2017. Inte heller pay-to-win visar några tecken på att ha drabbats: inga hack i diagrammen den perioden.