Cirkusen kring den stämning som de tidigare grafikgudarna på Crytek riktat mot Star Citizens utvecklare Cloud Imperium Games är inne på en ny vända. Övertrampen som Crytek hävdar att CIG gjort sig skyldiga till i koppling till användningen av Cryengine är flera, men ett av de främsta är att CIG endast ska ha varit tillåtna att använda motorn för ett spel (Star Citizen). Sedan några år tillbaka har dock CIG delat upp singleplayer- och multiplayer-delen i varsitt separat spel (Star Citizen & Squadron 42).

För ett tag sedan bad Crytek om att villkorslöst få dra tillbaka sin stämning för att kunna återuppta den efter att Squadron 42 har släppts. I sitt svar på detta upprepar CIG nu att kontraktet med Crytek uttryckligen definierar "spelet" som både Star Citizen och det relaterade spelet Squadron 42, och passar samtidigt på att dra till med en hejdundrande liknelse.

Crytek should not be allowed to aim its car at CIG’s storefront window, stomp the accelerator, smash through, do doughnuts for years, then back out and drive away to maybe circle around and crash CIG again another day. Crytek richly deserves having its keys taken away for all time, so that CIG can conduct responsible business without further interference from Crytek or its series of lawyers.

Efter att inledningsvis ha utvecklat spelet med Cryengine beslutade sig CIG för att gå över till Amazons Lumberyard, som i princip är en separat version av Cryengine. CIG ska även ha kommit över bevis för att Crytek i maj 2019 kontaktade Amazon för att kontrollera huruvida de även gett CIG rätten att använda tidigare versioner av Cryengine, vilket Amazon bekräftade att de gjort.

Vidare kommenterar CIG de rykten som säger att Cryteks senaste manöver motiverades av att de kommit över information om att Squadron 42 inte kommer släppas på länge, och säger att man inte delat med sig av någon sådan information till Crytek.