Det börjar sippra ut förhandstittar på The Last Oasis, ett MMO som utspelar sig i en postapokalyptisk värld, där överlevarna använder stora, skrangliga walkers för att ta sig fram över vidderna. Målet för dessa nomader är att samla resurser så att mänskligheten kan leva vidare, trots att jordens rotation avstannat.

Nomaderna måste kunna överleva både extrem kyla och hetta, och försöka hålla sig till den lilla strimma fruktbart land som finns mellan de båda zonerna (den sista oasen). Spelstilen påminner lite om den i Rust, med samlande och crafting såväl som olika tech-träd.

Kolla in gameplayfilmen ovan - är detta potentiellt ett MMO som kan ge genren lite nytt blod?