Den som väntar på något gott får vänta extra länge på grund av en viss viral luftvägsinfektion, och nu vet vi att det goda även inkluderar Amazons kommande MMO-spel New World. I ett inlägg på den officiella webbplatsen och en video som lagts upp på Youtube förklarar game director Scot Lane att teamet som jobbat med spelet påverkats dramatiskt av kravet på distansarbete, vilket tvingat dem att skjuta upp det slutliga släppdatumet för spelet till den 25 augusti.

De kommer även senarelägga den slutna betan till juli, men det pågående alfatestet kommer fortsätta att finnas tillgängligt för de som har åtkomst till det (och fler kommer att bjudas in fortlöpande). Detta har fått vissa förhandsbokare att se rött, och de kräver nu att Amazon skickar ut alfa-koder till de som betalat för att delta i betan.

New World utspelas i en 1600-talsvärld som varvats med inslag som magi och övernaturliga väsen. Det kan beskrivas som ett actionorienterat MMORPG med en hel del fokus på resursinsamling och crafting.