Donald McFadden är redigt förbannad på Microsoft efter att ha drabbats av inte mindre än två Xbox Elite-kontroller som efter några månader börjat uppvisa "drivande analogspakar" – alltså spakar som registrerar rörelse i en viss riktning trots att man inte rör dem. Videogameschronicle har tittat på hans stämningsansökan i Washington, där han säger att Microsoft är fullt medvetna om problemet men rutinmässigt vägrar att reparera kontrollerna kostnadsfritt.

Enligt McFadden ska ett stort antal konsumenter vara drabbade, och vidare hävdar han att det rör sig om ett designfel i analogspakarnas potentiometer som leder till att material skrapas bort och till slut orsakar önskad elektrisk kontakt. I McFaddens fall har det dröjt några månader innan problemet visat sig, vilket innebär att garantin har gått ut.

Microsoft är inte ensamma med att drabbas av kontrollbesvär, för förra året var det Nintendos joy-cons som var på tapeten angående just drivande analogspakar.