Lost in Random kan i princip kan beskrivas som en stop motion-film av Tim Burton i spelbar form. Denna värld styrs med av en tärning som kontrollera allas öden, men det finns även en annan tärning... en tärning som hjälper den flicka vi spelar som i hennes strävan att återinföra livets naturliga, slumpmässiga flöde.

Skaparna bakom härligheten heter Zoink och kommer glädjande nog från Sverige, och har bland annat Fe och Ghost Giant på meritlistan. Lost in random ska släppas någon gång under nästa år.