EA får hård kritik av investerargruppen CtW Investment Group, som anser att speljätten betalar sina höga chefer alldeles för mycket pengar, samtidigt som man sparkat personal av ekonomiska skäl. I ett öppet brev till EA:s aktieägare skriver CtW att företaget hamnat i en kultur där man ger orimligt höga ersättningar till sina chefer.

Kritiken gäller främst finanschefen Blake Jourgensen och teknikbossen Kenneth Moss. 2017 hade Jourgensen 6,5 miljoner dollar (cirka 60 miljoner kronor) i ordinarie ersättning, och fick på det en bonusersättning på 10 miljoner dollar (cirka 91 miljoner kronor). Två år senare fick han ytterligare en bonus på 7,5 miljoner dollar, utöver 7,5 miljoner dollar i ordinarie ersättning. Moss fick nöja sig med 5,5 miljoner dollar (ca 50 miljoner kr) i ersättning 2017, men kompenserades med bonus på 7,5 miljoner dollar och ytterligare en bonus på 5,5 miljoner dollar 2019.

CtW lyfter fram att EA under 2019 sparkade omkring 4 procent (350 personer) av arbetsstyrkan. De säger att ersättningarna inte motiverades av företagets resultat och att EA:s chefer redan tjänar bättre än folk med motsvarande position i branschen i övrigt. Därför uppmanar man EA:s aktieägare att rösta nej till ett förslag om ersättning till cheferna under bolagsstämman den 6 augusti.

För ett par veckor sedan riktade CtW liknande kritik mot Activision. Man menade att det var fel att ge den mångåriga VD:n Bobby Kotick hög ersättning (omkrikng 20-25 miljoner doller per år) samtidigt som mycket personal sagts upp.

CtW Investment Group beskriver sig som en organisation som samarbetar med pensionsfonder och fackförbund. Målet är att hitta och få bort vad man kallar "oetiskt beteende hos företag och överdriven ersättning till chefer".

EA har såvitt känt inte svarat på kritiken.