I april rapporterade vi att New World från Amazon Game Studios försenades till slutet av augusti, men baserat på feedback från de spelare som just nu alfatestar spelet så har de bestämt sig för att de behöver än mer tid för att färdigställa spelet, vilket resulterat i att man nu siktar på ett luddigt släppdatum "våren 2021".

I ett uttalande på sin webbplats säger de att alfatesterna verkligen gillar spelet, men att mängden innehåll inte riktigt håller. Man vill därför försäkra att det färdiga spelet har tillräckligt med aktiviteter för middle- och endgame.

Detta innebär även att det slutliga betatestet kommer att senareläggas, även det till våren 2021. Som plåster på såren kommer de som anmält sig som betatestare samt de som förhandsbokat spelet att få spela det kompletta spelet i dess nuvarande skick under begränsad tid med start 25 augusti.