One town. Two families. Three decades of secrets.

Caroline Marchal har jobbat som lead designer för både Heavy Rain och Beyond: Two Souls, men chefar sedan en tid över Interior Night, som ser ut att fortsätta Quantic Dream-traditionen. Studions debutspel är nämligen As Dusk Falls och beskrivs kort som ett "interaktivt drama".

Berättelsen ska spänna över 30 år och två familjer, vars liv flätats samman av ett rån "gone wrong". Beslut och olika vägval ser ut att spela roll här, precis som i Quantic Dream-spelen, då våra val kommer att ha "stor inverkan" på historien. Grafiskt sett ser det dock ut att sticka ut med stillbilder som vävs samman. Antalet bildrutor per sekund lär av allt att döma bli en ickefråga.

Förutom Caroline Marchal består studion av andra f.d. Quantic- och Sony-förmågor.

En gång i tiden såg det ut som att Sony (tack, Eurogamer) skulle ge ut det här spelet, men nu är det istället Xbox som gäller. Formaten är därmed givna: pc, Xbox One och Xbox Series X.