Med E3 inställt på grund av covid-19 stod det klart att det skulle bli en annorlunda sommar för speljättarna, men Sony, Xbox, Ubisoft, EA och (i liten mån) Nintendo har allesammans kommit med egna "istället för E3"-alternativ. Något som ska ha fungerat, menar Superdata.

I en analys menar Carter Rogers att AAA-företagen klarat sig fint utan E3. Han tillägger dock att indie- eller mellanstora utvecklare inte klarar sig riktigt lika bra utan hjälp från E3-hypen.

So far, it looks like the biggest publishers will be absolutely fine without big conferences like E3, but indie and mid-size developers may fall behind during this new normal.

Enligt data från Twitch såg "en majoritet" av storspelarna en boost i tittarengagemang. Bäst har det gått för PS5-eventet i juni som hade omkring 1,5 miljoner tittare i minuten. I Ubisoft Forward-fallet hade man 1,02 miljoner tittare per minuter (att jämföra med 0,75 miljoner på E3 i fjol).

PC Gaming Show gick å sin sida från 141 000 tittare per minut under E3 i fjol ner till 68 000. Mer än hälften av tittarskaran försvann alltså, och även Guerrilla Collective uppges ha haft relativt skral uppslutning. Sammanfattningsvis: de stora blir större medan de mindre tappar.

Rogers menar att något som sannolikt skulle ske över tid istället hände över en natt.

In normal times we might have seen companies gradually shift away from E3 in favor of their own showcases, but instead game makers were forced to try their hand at decentralized announcement events overnight.

Talande exempel: Ubisoft Forwards sågs av fler än Ubisoft på E3 2019.