Arkane Studios har gjort sig kända som fantastiska bandesigners och medan 2017 års Prey mestadels var ett väldigt öppet spel är inledningen väldigt snitslad, av en god anledning. För dig som inte har lirat spelet kan det vara klokt att vända om nu då det är svårt att prata om designen utan att spoila den.

I Noclips video berättar Arkane hur tanken kring denna inledning fanns med redan på de första skisserna men att det krävde väldigt många iterationer och speltestning för att få den bra. Från början var det till exempel en bil och inte en helikopter du färdas i.

En av de största utmaningarna var att få spelaren att bryta sig ut ur rummet efter den första dagen, utan att faktiskt uppmana dig att göra det. En upptäckt som spelaren gör själv är så mycket mer kraftfull än rena instruktioner, menar Arkane.