Den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) har under sommaren tagit ett historiskt beslut genom att godkänna racingspelet EndevourRx för behandling av ADHD hos barn. Fyra olika forskningsrapporterar pekar på en positiv effekt när det används i samband med traditionell medicinering.

Spelet är specialutvecklat just för detta syfte och målet är att stimulera barnets fokus på flera uppgifter samtidigt. Skaparna beskriver det så här till sajten Spectrum.

EndeavorRx uses a video-game experience to present specific sensory stimuli and simultaneous motor challenges designed to target and activate the prefrontal cortex of the brain.... As a child progresses in game play, the technology is continuously measuring their performance and using adaptive algorithms to adjust the difficulty and personalize the treatment experience for each individual.

Interaktiva upplevelser har använts i samband med olika behandlingar förut och man har bland annat sett virtual reality som ett verktyg för KBT-behandling.