"Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern" skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i inledningen av ett färskt pressmeddelande som annonserar att regeringen ska granska det uppdrag som idag hanteras av Copyswede. "Till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-cd för att även kunna lyssna på den i bilen." fortsätter Johansson och vi kan inte annat än hålla med.

Utredningen ska ta reda på i vilken omfattning privatkopiering av upphovsrättsligt skyddat material sker och, om så är fallet, bedöma vad den rimliga ersättningen är. Idag är den exempelvis 3 kr per GB för mobiler och 1 kr per GB för både externa och inbyggda hårddiskar (i till exempel spelkonsoler), med ett maxtak på 80 kronor.

Man ska också se över vilka upphovsmän och andra rättighetshavare som får ersättning och om det är proportionerliga andelar, samt se över möjligheten för att staten hanterar detta istället för Copyswede.

Utredningen ska redovisa resultatet den 21 februari 2022 så om du hade hoppats få skala av 80 kr på Playstation 5 eller Xbox Series X får du finna dig i att vänta.