Är du trött på att spelmässiga storverk tillskrivs någon annans konto eftersom du lirade på polarens konsol? Då kanske Sony har en lösning på gång. För några dagar sedan publicerades nämligen ett nytt patent för ett system som ska använda ospecificerade sensorer i handkontrollen för att automatiskt identifiera den som håller i den och sedan logga in vederbörande på dennes konto.

I sin patentansökan nämnde Sony ovan nämnda situation, där systemet kanske skulle kunna säkerställa att Trophies hamnar på ditt konto när du spelar på någon annans konsol, och de påpekar även att det låter användare logga in på sina konton utan att behöva skriva in sitt lösenord inför andra. Det ska dessutom lösa problemet med att glömma att logga ut från sitt konto på någon annans konsol, så att ägaren inte får tillgång till ens profil.

Hur detta ska gå till förtäljer inte patentansökan, utan den säger bara att sensorer på kontrollen ska samla in data när användaren interagerar med kontrollen, som sedan kan användas för att matcha personen med ett konto. Exakt vilka kontroller och tillbehör som kan tänkas utrustas med systemet är inte fastställt, och det är värt att ha i åtanke att många patent över huvud taget aldrig resulterar i faktiska produkter.