Enligt gammal god tradition publicerar Dataspelsbranschen sin årliga rapport om läget den svenska spelbranschen, och för elfte året i rad växer spelutvecklarnas omsättning. 2018 ökade man med 42 procent, och 2019 stannar siffran på 27 procent jämfört med året innan.

Analytikern Kajsa Grafström har skrivit den 50 sidor långa rapporten, och då den sammanfattar 2019 ser vi inte vad coronapandemin har för påverkan. Att försäljningen har ökat är dock klart.

De senaste årens starka utveckling fortsätter. Det finns inget tecken på avmattning inom överskådlig tid, den här rapporten visar inte heller den så kallade coronaeffekt som ökat försäljningen under 2020. Vad det innebär konkret får vi se nästa år.

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, konstaterar dock att det finns problem.

Företagen har fortsatt svårighet med kompetensförsörjningen, det innebär att arbetstillfällen hamnar i utlandet. Här finns mycket kvar att göra i form av mer resurser till utbildning och förenklad arbetskraftsinvandring.

Omsättningen ligger på 24 miljarder kronor vilket kan jämföras med exporten av järnmalm respektive pappersmassa, som båda var värda runt 25 miljarder under 2019. Det ger perspektiv. Mer än hälften av alla bolag har registrerats under de senaste fem åren och vi ser alltfler "andra generationens bolag" där veteraner går vidare med nya företag och projekt.

Några punkter som rapporten lyfter fram

  • En majoritet av företagen går med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för elfte året i rad.

  • Svenska spelföretag växer, och sysselsätter totalt 8 578 personer, varav 5 599 arbetar på plats i Sverige. Svårigheten att rekrytera personal i Sverige består och många bolag växer genom förvärv av utländska utvecklingskontor. I Sverige ökade antalet anställda med 773 personer, en ökning med 16 %.

  • 58 nya bolag har tillkommit, vilket resulterar i 442 aktiva företag, en ökning med 15 %.

Jämfört med våra nordiska grannar är Sverige en stor aktör. Vår omsättning på 24 miljarder kronor kan egentligen bara Finland mäta sig med (21 miljarder). I Danmark omsatte man cirka 1,4 miljarder medan man i både Norge och på Island landar på drygt 500 miljoner kronor. De 6 155 anställda i Sverige är närmare det dubbla jämfört med 3 200 i Finland.

Slutligen en graf som konstaterar den ständigt ökande omsättningen sedan 2012.