Det blir allt vanligare att spel, precis som en del filmer och tv-serier, inleds med en varning om att innehållet kan trigga epileptiska anfall. Exempelvis i aktuella Assassin's Creed: Valhalla. Det är dock ingen standard och det senaste dygnet har vi sett rapporter om att vissa delar i Cyberpunk 2077 är särskilt vanskliga ur den aspekten. Så pass att en av skribenterna på Game Informer, som själv har epilepsi, har skrivit en guide till vilka delar av spelet man bör vara aktsam kring.

Varning innan Assassin's Creed: Valhalla

Braindance verkar vara den största riskfaktorn men även interaktioner med Johnny Silverhand, som har ett blått blinkande sken kring sig, pekas ut som potentiella triggers. I guiden skriver skribenten att man bland annat kan använda olika inställningar för färgblindhet för att filtrera bort vissa risker, medan till exempel braindance kanske bör undvikas helt.

When "suiting up" for a BD, especially with Judy, V will be given a headset that is meant to onset the instance. The headset fits over both eyes and features a rapid onslaught of white and red blinking LEDs, much like the actual device neurologists use in real life to trigger a seizure when they need to trigger one for diagnosis purposes. If not modeled off of the IRL design, it's a very spot-on coincidence, and because of that this is one aspect that I would personally advise you to avoid altogether.

Uppdatering: Sedan detta blev uppmärksammat säger vissa källor att konsumentversionen kommer att ha denna varning, likt den Valhalla startar med. Det återstår att se på torsdag.