Yay, ytterligare en Cyberpunk 2077-nyhet, och denna gång för att varna er om att inte samla på er för många föremål i spelet om ni lirar på PC. Anledningen är att sparfilen blir större ju fler föremål man har, och överskrider den 8 MB så blir den tydligen korrupt och går inte att använda. Då är den enda lösningen att ladda en äldre sparfil och se till att man inte överskrider gränsen igen.

CD Projekt har uppmärksammat problemet på GOG:s supportsida, där de säger att storleksgränsen för sparfiler kan komma att ökas i en framtida patch, men att filer som redan är korrupta inte kan räddas.

Av diskussioner på nätet att döma är det främst spelare som sysslar mycket med crafting som är drabbade, eftersom de tenderar att samla på sig en hel del crafting-material och hemmasnickrade föremål. Enligt rapporter ska sparfilen dessutom bli lite större för varje föremål man craftar, oavsett om man därefter gör sig av med föremålet, men det är inte 100 % bekräftat hur detta ter sig på lång sikt.

Det är oklart hur utbrett problemet är, men undertecknad observerar att mina sparfiler ligger på ca 4 MB styck efter 25 timmars spelande och hyfsat rensad inventory, men med ca 10 000 exemplar av de olika crafting-materialen (på Windows hittar ni sparfilerna i %USERPROFILE%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077).