I oktober 2019 rapporterade vi att kompositören Bobby Prince lackat ur på framförallt Gearbox eftersom de använt musik i Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour som han sade sig äga rättigheterna till. Han lämnade in en stämningsansökan, men lite dryg ett år senare har de inblandade parterna nu kommit överens om en lösning som leder till att stämningar från alla håll slängs i papperskorgen.

Det hela grundade sig i att Gearbox köpte rättigheterna till Duke Nukem från 3D Realms, vilket de trodde inkluderade musiken i fråga. Så var dock inte fallet, och nu har 3D Realms tagit på sig skulden för att vid affären ha missat att Prince var den rättmätige upphovsrättsinnehavaren. Men nu har de alltså löst sin dispyt, vilket resulterar i att musiken får finnas kvar i jubileumsutgåvan av Duke Nukem 3D. Hur mycket pengar som bytt händer för att åstadkomma det vet vi dock inte.