Det råder ingen brist på kassaflöde i Bobby Koticks företag då Activision Blizzard ökade sin omsättning med imponerande 25 % under förra året. Totalt omsatte de 68,5 miljarder kr och gjorde en vinst på 18,6 miljarder kr, vilket är en ökning med hela 46 %. Bakom dessa siffror ligger ett starkt Call of Duty-år, där lanseringen av mobilversionen bidrog till att Activision-divisionens omsättning ökade med 77 % mot föregående år, samt World of Warcrafts comeback med både den populära expansionen Shadowlands men också Classic.

Bryter man ner omsättningssiffrorna per division ser det ut så här, i miljarder kronor.

  • Activision: 33.93

  • Blizzard: 16.617

  • King: 18.792

Den enda siffran som inte var lika imponerande var antalet aktiva spelare per månad, alla deras spel sammanräknat, som sjönk med 3 % mot föregående år till 397 miljoner. King står som vanligt för merparten av dessa, 240 miljoner, medan Blizzard har 29 och Activision 128. Nu tänker du säkert "det där blir mer än 397 sammanslaget" men vi gissar att de inte räknar med de som spelar till exempel både Candy Crush och Call of Duty.

Siffror via Gamesindustry.