Epic är inte bara i juridisk strid med Apple - en grupptalan i USA försöker få kompensation för hur företaget hanterat lootlådor i Fortnites solokampanj Save the World och Rocket League. Domstolen har inte tagit något slutgiltigt beslut kring huruvida de ska gå vidare men Epic har redan nu valt att kompensera spelare - dessutom över hela världen och inte bara i USA.

Det gäller dem som köpt en Loot Llamas i Fortnite: Save the World och lådor samt nycklar till lådor i Rocket League, innan dessa togs bort efter senate årens kritik mot lootlådor med slumpmässigt innehåll. Detta ska ske automatiskt och kompensation är 1 000 v-bucks respektive 1 000 credits i Rocket League, till ett värde av cirka 100 kr.