Efter en ökning av bland annat bilrån i Chicago kommer nu ett nytt lagförslag som vill göra det olagligt att sälja våldsamma spel, inte bara till minderåriga utan till alla. Med ett bötesbelopp på 1 000 dollar. Definitionen av ett våldsamt spel är enligt förslaget följande:

A video game that allows a user or player to control a character within the video game that is encouraged to perpetuate human-on-human violence in which the player kills or otherwise causes serious physical or psychological harm to another human or an animal.

Chansen att detta går igenom anses dock vara liten då högsta domstolen i USA kategoriserat in spel under yttrandefriheten vid liknande försök. Och då gällde det bara försäljning av våldsamma spel till minderåriga, inte ett bredare förbud som skulle gälla även vuxna.