Oculus har sagt att man eventuellt kommer förse sitt trådlösa VR-headset Quest 2 med stöd för 120 Hz bilduppdatering, kanske redan i mars. Men i en uppdatering av den interna roadmappen är det eventuella releasedatumet flyttat till andra kvartalet, alltså april-juni. Vad värre är, är att sannolikheten att uppdateringen faktiskt släpps har sänkts till "Låg", från att tidigare har stått som "Medium".

I klartext: det är osäkert om Quest 2 får stöd för 120 Hz bilduppdatering. Om den får det släpps det förmodligen under andra kvartalet.

Så här beskrivs projektet:

120Hz Refresh Support (EXPERIMENTAL)
This release offers experimental support for 120Hz refresh rates only for apps that support it. The feature will happen in two parts - API support for devs, Experimental Settings toggle to enable 120Hz and user being able to toggle 120Hz for supported apps.

Quest 2 har i dag 90 Hz bilduppdatering som standard, en ökning från 72 Hz när den släpptes i höstas. Det som talar emot ytterligare en höjning är högre batteriåtgång och eventuellt högre värmeutveckling.