Att klimatet online kan vara hårt vet alla som någon gång deltagit i sociala aktiveter på internet och de kommande fyra åren ska Rädda Barnen lägga extra fokus på att finnas till för barn och unga i spelvärlden. Detta genom en AI-driven digital fältassistent och målet är att nå 240 000 personer och hjälpa minst 10 000 barn och unga som farit illa.

– Vuxenvärlden har väldigt lite insyn i vad som händer i gamingvärlden samtidigt som allt fler barn och unga vittnar om övergrepp och mobbning. Detta ser vi inte bara i Sverige, utan det här är ett globalt problem. Nu får vi möjlighet att hjälpa de barn som far illa på ett nytänkande och effektivt sätt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Fortnite lockar många unga spelare och ett samarbete med Epic kan därför bli aktuellt

Tanken är att denna AI-fältassistent ska vara en länk mellan personer som behöver hjälp och Rädda Barnens redan existerande verktyg. När vi frågor hur det ska till rent praktiskt menar Nichlas Hellmark att målet är att samarbeta med plattformar där många barn och ungdomar vistas, såsom Epic Games.

"Vi kommer att i samarbete med en eller flera spelplattformar bygga en gemensam lösning"

– Vi kommer att i samarbete med en eller flera spelplattformar bygga en gemensam lösning där vi med AI som stöd kommer kunna använda datan som finns kring barn och unga för att finna indikatorer som kan visa på barn och unga som är i behov av stöd. När vi väl upptäckt en person som kan vara i behov av stöd skickar vi en förfrågan till dem genom ordinarie kanaler såsom chatt-funktionen, ticket systems eller vad som än är aktuellt i den plattformen där vi frågar om personen vill komma i kontakt med oss. Om personen säger ja så kopplar vi ihop den med den stödinsats som är bäst lämpad för dem där Rädda Barnen är en part men där vi ser att vi kommer behöva ha med oss fler delar av civilsamhället.

Hellmark arbetar egentligen på Rädda Barnens ekonomiavdelning men kommer genom sitt initiativ vara som spelansvarig för projektet. Vi frågar honom om de identifierat några plattformar eller spel som särskilt problematiska.

– Det är svårt att svara på, vuxenvärlden har ännu inte varit en del utav dem här plattformarna på ett sådant sätt att det finns några studier eller upparbetad kunskap om skillnaderna mellan plattformarna. Om vi tittar på vilka plattformar vi skulle vilja arbeta med så är det främst storleken tillsammans med hur många barn som finns inom plattformen som blir det relevanta, där skulle t.ex Epic games plattform med Fortnite skulle vara särskilt intressant.

Projektet finansieras delvis genom stöd från Svenska Postkodlotteriet som bidragit med 25 miljoner kronor. Det är fortfarande i en uppstartsfas och Rädda Barnen hoppas vara igång inom ett halvår.

– Det stämmer, projektet gick live för tre dagar sedan så mycket är nytt. Vi för samtal med ett antal utav de olika plattformarna just nu och hoppas kunna vara igång i mindre skala inom 3-6 månader, medans det kommer dröja lite längre innan vi är redo att gå ut storskaligt, avslutar Nichlas Hellmark.