En brittisk rapport om lootlådor i spel ser tydliga kopplingar mellan lootlådor och gambling. Den kommer fram till att 5 procent av spelarna stod för hälften av spelföretagens intäkter från lootlådor, och att en tredjedel av dessa spelare bedömdes ha betydande problem med gambling.

Rapporten har tagits fram av välgörenhetsorganisationen Gambleaware. Den baseras på arbeten från universiteten i Plymouth och Wolverhampton, som använt tolv olika studier. Den kom fram till att lootlådor är "strukturellt och psykologiskt besläktade med gambling". Den fastslår också att det är mer sannolikt att unga män och lågutbildade köper lootlådor.

För att minska risken att vissa får problem med lootlådor ger Gambleaware flera förslag på åtgärder. Bland annat en tydlig defintion av vad lootlådor är, tydliga åldersgränser (alltså inte bara rekommendationer), att oddsen för att "vinna" tydligt redovisas, att pris skrivs ut i riktiga pengar istället för i ingame-valuta och tak för hur mycket spelarna kan lägga.

I slutet av förra året kom en undersökning av brittiska ungdomars spelande fram till att 9 procent lånat pengar av någon för att köpa lootlådor, och att 15 procent tagit pengar från sina föräldrar för det.