Om du lever för let's play-videor men inte riktigt klarar av hurtiga youtubers har vi eventuellt något för dig. Sony har nämligen ansökt om patent för "AI-läge för att spela specifika delar i spelapplikationer". I kortare ordalag: en AI som spelar spel åt dig – och som lär sig av dig.

När vi läser vidare handlar idén om att varje spelare får en AI tilldelad med generiska beteenden. AI:n ska dock iaktta hur du spelar, och med tiden fatta liknande beslut som dig. Tanken är att du till sist har en AI-"kompis" (eller kanske hellre klon) som spelar ungefär som du brukar göra.

Exempel som lyfts är hur AI:n spelar delar som är "svåra för spelaren". I dokumentet kan vi också läsa att de här delarna kan identifieras, och därmed blir äran inte din. Skryt lagom, med andra ord. Det behöver dock inte bara handla om att få hjälp i kniviga situationer utan om du behöver äta, sova eller jobba (livspusslet™) kan AI:n kliva in i ett "automatiserat läge".

Om AI:n sedermera tar över ditt liv och i längden hela världen förtäljer inte historien.