Vi har sett olika shaders och moddar ge det nu åtta år gamla GTA V en mer realistisk grafik men genom maskininlärning kan man ta detta till ytterligare en nivå. Som forskarna demonstreras i denna video analyseras varje frame på en djupare nivå vilket möjliggör att olika objekt i bilden kan förbättras individuellt, istället för att samma filter och kontrastvärde tillskivs hela bilden.

Tekniken tar sig ganska stora friheter och medan vi kan hålla med om att ljussättning och bilar får en mer realistisk framtoning undrar vi varför strukturen i asfalten filades bort. Du får några av de svaren i videon ovan men kan även grotta ner dig via projektets hemsida.