Giles Goddard är en brittiskjapansk programmerare som verkade hos Nintendo under N64-eran. Han har exempelvis programmerat Marios ansikte i Super Mario 64. Hans cv är bättre än mitt.

Goddard ansvarade också för att bygga teknikdemon av Zelda 64 från 1996 (som sedermera utvecklades till The Legend of Zelda: Ocarina of Time). I en intervju med Minnmax förklarar Goddard att han, utöver demonstrationen vi fick se, också jobbade på en annan. I den fanns portaler som av en händelse liknade dem i Valves Portal som släpptes drygt tio år senare.

You had a portal where you could look through, go in and you’d be teleported to a different part of the map. You'd see through the door to a different part of the map, walk through it, then walk back through it.

It was very cool tech and I had it running and showed it to some guys at the office here and they said "oh, you’ve got to put this on the internet", and I said "well, I can't, really, it's not my property, it's Nintendo's".

Inslaget designades inte specifikt för Ocarina of Time, utan var snarare något man lekte med under R&D-fasen. Huvudteamet såg "förmodligen inte" ens den här demon. Den dök dock upp i minnet hos Goddard när just Portal släpptes 2007. Skämtsamt konstaterar programmeraren:

When I saw Portal I thought "oh, actually, I had that running on the N64, I should have released it then!"