Enligt National Center for Behavioural Addictions i Storbrittanien har beroendeproblematiken för tv-spel och dator-spel har tredubblats under pandemin. Anledning sägs vara nedstängningarna av samhället som tvingat folk att vara hemma.

Det privata sjukhuset ”The Nightingale hospital” säger också att både spelberoende och teknikberoende har dubblats under 2020. Det är främst baserat på föräldrar som kommit till sjukhuset och sökt hjälp på grund av sina barn.

Det ska nämnas att detta är brittiska studier och det behöver inte nödvändigtvis reflektera Sverige. Vi har ju också haft lättare restriktioner än andra länder vilket borde påverkar resultatet om samma studie görs i Sverige.