Unrealops.com har startat en artikelserie där de går igenom teknologin bakom [[Unreal]] och dess efterträdares historia och framtid. I artikeln finns en tidig skärmdump från spelens grafikmotor tagen cirka 1995.

Läs mer här >>