Borta på Worthplaying fortsätter man enträget att följa arbetet med Vietnam-skjutaren Men of Valor. Förlaget Vivendi har nyligen redogjort för handlingen framtida djungelflanörer kan räkna med - man nämner bland annat att spelaren skall leda en beständig grupp marinkårssoldater "genom slagfältets svårigheter". Som grädde på moset finns ytterligare [[skärmdumpar]] att betrakta.

Nyheter från fronten >>