Sedan Valve lättade på reglerna för vilka spel som släpps på Steam har antalet publicerade titlar ökat för varje år. 2020 var inget undantag och nu har Valves plattform passerat ett spel i timmen, med marginal. Enligt siffror var antalet 9 279 år 2020 medan Steamspy rapporterar ännu fler, 9 796 stycken. Detta är en ökning från 2019 då drygt 8 000 spel släpptes.

Enligt samma Twitter-analytiker står endast 5 % av de släppta spelen för 90 & av försäljningen. Hälften av dem säljer inte ens 640 enheter och bara en fjärdedel passerar en försäljning på 2800 stycken spel.