Under förra veckan framkom allvarliga anklagelser mot Activision Blizzard om sexuella trakasserier av kvinnliga anställda. Reaktionerna har förstås varit en del, däribland kritik från forne Blizzard-vd:n Mike Morhaime och demonstrationer i World of Warcraft mot Blizzard.

Activision Blizzard gav tidigt ett uttalande där man förnekade den bild av företaget som målades upp, och att utredningen mot dem brustit. Interna mail avslöjar dock skilda reaktioner från chefer.

Jason Schreier avslöjar ett sådant mail som skickats ut av Blizzard-toppen J. Allen Brack. Han menar att beteendet som beskrivs i stämningsansökan mot speljätten "helt oacceptabla". Något sådant ska inte tolereras och han uppmuntrar anställda att våga vara öppna utan rädsla för påföljder. Activision-chefen Rob Kostich menar att anklagelserna är "djup störande".

Båda cheferna sympatiserar med vad de drabbade känner, och vill hitta en väg framåt.

Ett internt mail från Fran Townsend ( via Jason Schreier) har en annan ton. Activision Blizzards chief compliance officer slår ner anklagelserna och menar att de ger en "förvrängd och falsk bild, och inkluderar faktafel, gamla och berättelser ryckta ur sin kontext – vissa mer än 10 år gamla".

I was certain that I was joining a company where I would be valued, treated with respect, and provided opportunities equal to those afforded to the men of the company. For me, this has been true during my time.

Townsend har varit på Activision Blizzard i fyra månader.

Åsikterna cheferna emellan går isär, liksom hanteringen av situationen. Viktigt att komma ihåg är att ingen varken har blivit fälld eller friad ännu, och nu är det upp till rättvisan att ha sin gång.