En stämningsansökan mot Activision Blizzard lyfter allvarliga anklagelser om sexuella trakasserier – bland annat. Företaget sa i samband med nyheten att det "finns inget utrymme" på Activision Blizzard för en sådan företagskultur. Man menade också att utredningen inte var grundlig nog.

WoW-spelare demonstrerar, chefer ger splittrade intryck, och aktien dyker för företaget. Nu skriver Bobby Kotick ett öppet brev till sina anställda, med en mjukare ton än första uttalandet.

Kotick menar att de varit "tondöva", och han tackar alla som fattat modet för att träda fram med sina historier: "Vi ska bli bättre på att lyssna på er från och med nu, och i framtiden". Kotick lyfter fram flera olika initiativ som företaget kommer att starta för en bättre morgondag.

  • Bättre stöd för de anställda. Nya krafter ska fokusera på den här biten.

  • Trygga rum med utomstående där anställda på ett säkert sätt kan göra sig hörda.

  • "Omedelbara" förändringar i personalstyrkan gällande chefer och ansvariga, utifall man finner att berörda parter har utsatt anställdas integritet.

  • Nya rutiner när det gäller nyanställningar, för att säkerställa mångfald.

  • In game-förändringar då det ska finnas innehåll som är "olämpligt".

Det är en sammanfattning, men mer finns alltså att läsa i Koticks öppna brev. Vd:n säger slutligen att de "tillsammans" ska skapa "världens mest välkomnade, bekväma, trygga företagskultur".