Det är inte första gången det knorras när klassiska Final Fantasy-spel ges ut på nytt, men i fallet Final Fantasy Pixel Remaster är "problemen" förhoppningsvis mer lättlösta än i, säg, fallet med den där anskrämliga mobilversionen av Final Fantasy VI vi tvingades dras med i flera år.

Kritiken har framför allt gällt (1) formaten, då sextetten i nuläget bara släpps till pc och mobiler, samt (2) typsnittet. Releaser till Switch, Playstation och Xbox är förhoppningsvis bara en tidsfråga, och "typsnittsgate" har en moddare löst – åtminstone på pc. Våra ögon tackar och tar emot.

Patera Quetzal har fixat en mod vars resultat du ser nedan, och som du kan ladda ner här. Med ens ser texten ut så som många av oss minns den, och kanske ger Square Enix en tankeställare.