Far Cry och Far Cry 2 har sjutton respektive tretton år på nacken, och en teori som funnits i alla år är att tvåans antagonist – The Jackal – och ettans protagonist – Jack Carver – är en och samma. En teori som Far Cry 2-regissören Clint Hocking nu bekräftar är sann. För IGN redogör han:

The idea was this is just him, like 10 years later or something, after he's seen whatever he saw on this island [...] Here he's kinda levelled-up his smuggling game and he's gotten embroiled in this conflict, but he's also been through a lot more and seen a lot of messed-up stuff.

En förhållandevis mörk "Vad hände sen?"-historia. Det får vi medge. The Jackals (eller Hockings) roll i Far Cry 2 har gett tydliga ringar på vattnet, och inget Far Cry är numera komplett utan en bestående bad guy och ett långsiktigt mål som tornar upp sig vid horisonten.

Vaas, Pagan Min, Joseph Seed och, snart, Antón Castillo i Far Cry 6 kan alla skriva under på detta.