Den officiella siten för [[Driv3r]] har uppdaterats med en ny videosekvens vilken visar nästan två minuter av in game-bilder. Spelet skall publiceras av Atari i juni 2004 för xbox och ps2, tyvärr finns det ännu inte något datum för PC. Likväl kan vi låta oss läskas av dessa sköna sekvenser.

Spänn fast sätesbältena och håll I er >>