För några dagar sedan fick Sony ett intressant patent godkänt, som går ut på att personer som tittar på spel-streams, till exempel på Twitch, ska kunna rösta bort specifika spelare från spelet. Detta kan göras antingen genom att "sätta dem på bänken" eller helt och hållet sparka ut dem från spelomgången.

Men det mest uppseendeväckande med patentet är utan tvekan delen som säger att systemet kan låta tittare betala en specifik summa för att sparka ut en spelare från spelet. Man ska kunna betala hela summan själv eller bidra till att få spelaren utsparkad.

Systemet ska även kunna ta hänsyn till röstarens egen skicklighetsnivå i spelet, där skickligare spelares röster väger tyngre. Om en spelare blir utröstad kan det även utlösa en animation, som till exempel kan visa hur spelaren blir utbytt med en annan spelare. Detta och det faktum att Sony kallar patentet "Spectators vote to bench players in a video game" för osökt tankarna till sportspel.

Det talas även om att utröstade spelare kan placeras i nya spelargrupper som delar deras "attribut" i spelet, så att till exempel griefers får spela med andra griefers. Systemet har många fler potentiella funktioner, såsom att skicka varningar eller meddelanden till spelare, och ni hittar hela patentdokumentet här.

Tilläggas bör att det absolut inte är säkert att detta system faktiskt kommer att användas till något, eftersom företag söker patent med jämna mellanrum utan att faktiskt nyttja dem.