New World fick en flygande start, även om det fanns en hel del problem med långa köer innan man kunde komma in och spela. Det ledde bland annat till att många skapade karaktärer på mindre befolkade servrar eller i en annan region än de faktiskt bor i. Därför finns det en del servrar med ett mindre antal spelare.

I ett blogginlägg tar New World-teamet upp detta och vad som planeras med detta i åtanke. En funktion som de överväger att implementera är möjligheten att flytta från en region till en annan, till exempel östra USA till centrala Europa. De vill dock först kontrollera om det finns något intresse för det, och intresserade uppmanas att skriva en rad i denna forumtråd.

För att få bättre befolkade servrar jobbar de även med sammanslagningar av servrar. Detta har testats sedan en tid tillbaka, men det finns fortfarande jobb kvar att göra innan sammanslagningarna faktiskt kan genomföras. De försäkrar dock att spelare på servrar som blir sammanslagna inte kommer att förlora några framsteg.

Deras servrar kommer att slås ihop med andra kandidater med liknande fraktionsrepresentation, även om exakta matchningar inte kan garanteras. Vad gäller ägda territorier skriver de så här:

  • Players on World Y are not impacted, other than an influx of players on the world. World Y territory ownership persists after the merge. Companies are compensated 50K Coin, which is 3.3x the cost of war, for loss of territory ownership due to a world merge.

  • World X characters are relocated to World Y - characters, companies, housing, gold, and owned items remain intact, but territory ownership will not persist on the new world.