Back 4 Blood har fått bra betyg, även om de inte når upp till nivån som Left 4 Dead satte. Det har funnits en del klagomål, såsom att singleplayer-delen inte har någon "progression" och att det inte går att rösta bort medlemmar i gruppen. De har dock lovat att fixa båda dessa problem, och nu lägger de till en ny punkt på att göra-listan: spelets svårighet.

Många tycker nämligen att spelet är på tok för svårt, speciellt efter den senaste uppdateringen, och i ett meddelande på Reddit försäkrar Turtle Rock att de är medvetna om det. De säger att lite svårighet kan ge betydligt högre omspelningsvärde, men att det i dagsläget är för svårt. De vill att spelarna med nöd och näppe ska ta sig in i skyddsrummen med horden hack i häl, inte att det ska kännas omöjligt. En stor del av svårigheten kan dock härledas till buggar, som de aktivt jobbar med att fixa.

Vidare säger de att "speedrunning" tycks vara det bästa sättet att ta sig igenom spelets nivåer på högre svårighetsgrader. De förstår dock att det inte är så kul att hamna i en grupp där en spelare bara kutar ifrån resten, och de jobbar på att lösa detta.