En av det speciella funktionerna i Hideo Kojimans spel Death Stranding var hur världen delades med andra spelare. Det skulle kunna beskrivas som indirekt multiplayer. Spelare kan inte träffas men istället påverka varandras världar genom att lämna stegar, bygga broar eller annat som sedan kan hjälpa andra spelare. Spåren av andra spelare ger illusionen av att det finns fler kurirer där ute samtidigt som som känsla av ensamhet kvarstår.

Sony har nu fått beviljat patent på detta unika sätt att bygga i världar. Så här står det i patentansökan.

A method for influencing a gaming world of a video game. The method including cross-pollinating a first path using an inter-game communication medium across a plurality of virtual environments of a plurality of asynchronous game plays of a plurality of players playing the video game.

Frågan vi nu ställer oss är om detta nu innebär att de har en uppföljare till Death Stranding på gång?