Företagen Copyswede och Inspelningsmediainstitutet meddelar i en kommuniké att man träffat avtal med olika "rättighetsinnehavare" (läs: skiv- och filmbolag), till följd av den ekonomiska skada som den moraliskt tveksamma privat-kopieringen orsakar mediaindustrin. Från och med 1/4-[[2004]] kommer därför skrivbara [[DVD]] att beläggas med en extra avgift á 3,25 kronor + moms.

Mer om Copyswedes utspel här >>