I [[FPS]]-skjutaren Star Wars Battlefront erbjuds alla som drömmer om tjänstgöring i vit plastrustning eller beiga rebellkläder chansen att visa sin duglighet med allehanda laservapen. Utvecklarna på [[LucasArts]] har nyligen släppt ytterligare information om spelet i form av en [[FAQ]], där det bland annat avslöjas att spelet kommer att innehålla en funktion för "voice chat".

Mer om karriärmöjligheterna här >>