Arbetarna på Raven Software har organiserat sig och skapat ett fackförbund under CWA (Communication Workers of America). Facketförbundet kommer kallas ”Game Workers Alliance” och är första av sitt slag under Activision Blizzard. Raven Software står också bakom sina arbetare och erkänner fackförbundet. Becka Aigner på Raven Softwares QA säger så här:

“Today, I am proud to join with a supermajority of my fellow workers to build our union, Game Workers Alliance (CWA),”

“In the video game industry, specifically Raven QA, people are passionate about their jobs and the content they are creating. We want to make sure that the passion from these workers is accurately reflected in our workplace and the content we make. Our union is how our collective voices can be heard by leadership.”

Som alla vet vid det här laget har det bubblat upp en hel del otäckheter runt Activision Blizzard, både vad gällande sexuelltrakasserier och hur arbetare överlag behandlas. Förhoppningsvis kan ett fackförbund kombinerat med att Microsoft köpt upp Activision Blizzard ändra på kulturen i företaget.