Med knappa tre veckor kvar till lanseringen av tropikskjutaren [[Far Cry]] börjar det röra på sig i entusiastleden. Bakom modifikationen "Jurassic Park Mod" finns tyska ambitioner att skapa en miljö och handling trogen filmerna med samma namn. Man lockar med 15 dinosaurier, 12 nya fordon, tio vapen och därtill stöd för multiplayer.

Tyskspråkig information här >>