Nyligen framkom uppgifter om att Nintendo of America behandlar sina visstidsanställda tvivelaktigt, med dåligt betalt och meningsskiljaktigheter. IGN och Kotaku har rapporterat kring detta och talat med både nuvarande och före detta anställda, som målar upp en negativ bild.

Reggie Fils-Aimé var fram till 2019 och under 16 långa år Nintendo of Americas ansikte utåt. I en intervju med Washington Post uttalar han sig om senaste tidens kontroverser.

A core focus while I was at Nintendo of America was having a healthy culture within the company. I know I was able to achieve that.

Han menar att det som pågår nu "inte tyder på en hälsosam arbetsmiljö". Under hans ledning skedde rutinmässiga möten med de anställda, oavsett om det gällde en tillfällig tjänst. Det han tagit del av nu är "ledsamt", och han känner inte igen sig i det företag han lämnade.

The reports I hear really strike me as just not the company I knew. And I'll just leave it at that.