Ni minns säkert den strida ström av rekordförsäljningar av oöppnade Nintendo-spel från förra året, som bland annat inkluderade The Legend of Zelda och Super Mario Bros., där den sistnämnda klubbades för 17,3 miljoner kronor.

Många trodde att de plötsligt astronomiska priserna hade med penningtvätt att göra, men Youtubern och speedrunnern Karl Jobst grävde i saken och kom fram till att det troligen rörde sig om marknadsmanipulation från auktionsföretaget Heritage Auctions och spelgraderaren Wata, som är en av aktörerna som betygsätter olika rariteters skick.

Nu har Wata stämts i en grupptalan för orättvisa affärsmetoder och manipulation av marknaden kring retrospel. Som nämnts ovan anklagas de för att ha samarbetat med ett auktionsföretag för att på konstgjord väg höja priserna, och anställda hos Wata sägs dessutom ha sålt egna spel för höga summor, trots att graderingen av dem skötts av just Wata.

Bakom stämningen står flertalet personer i USA som använt Watas tjänster, och grupptalan ämnar representera alla amerikanska kunder som köpt något av Wata efter 10 maj 2019, vilket kan röra sig om uppemot 10 000 personer.

De anklagar även Wata för falsk marknadsföring och för att ha gett felaktiga tidsramar för när kunderna skulle få tillbaka sina spel efter gradering.

Tack till Techraptor.