Enligt en rapport från Reuters har det jättelika kinesiska tech-företaget Tencent siktet inställt på Ubisoft. Den potentiella affären skulle inte vara särskilt överraskande, då jätten 2018 förvärvade fem procent av aktieinnehavet. Fyra källor hävdar att Tencent kontaktat Guillemot-familjen som grundade Ubisoft (Yves Guillemot är vd) då de har intresse av ytterligare investeringar.

Det är oklart exakt hur mycket Tencent vill investera i företaget som värderas till 5,3 miljarder dollar. Guillemot-familjen äger å sin sida 15 procent, och enligt tre av källorna är Tencent intresserade av att köpa från dem. De påstås vara villiga att betala 100 euro per aktie; 2018 betalade de 66 euro. Mycket kan dock komma att ändras då inget är klart, menar Reuters källor.

Klart är däremot att Ubisoft i år öppnat dörren för att bli uppköpta, även om de också kan tänka sig fortsätta stå på egna ben. Ett uppköp är ingenting de aktivt jagar, menar Yves Guillemot.